| Wij bieden interessante voorwaarden voor onze resellers. Vraag vandaag nog informatie aan. |

 Klachtenprocedure

(Klik HIER om onze Algemene Voorwaarden te downloaden als .pdf, zodat u het document kunt opslaan en afdrukken.
Hier heeft u het programma 
Acrobat Reader voor nodig.)

Wij staan als bedrijf volledig achter onze producten en dienstverlening. Mocht het echter zo zijn dat er in uw geval iets fout is gegaan of dat u om een andere reden niet tevreden bent over onze inspanningen of producten dan vragen wij om dit altijd eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar
info@dutchsoapcompany.com.

 

Doe dit mede om eventuele schade te beperken zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal dit volgens de klachtenregeling uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Wij doen onze uiterste best om eventuele klachten naar tevredenheid op te lossen.

 

Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Dutch Soap Company gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.